ثبت تغییرات شرکت (در آدرس شرکت)

ثبت تغییرات شرکت (در آدرس شرکت)

صفحه اصلی دارالترجمه رسمی در کرج

ثبت تغییرات شرکت (در آدرس شرکت)

در ثبت تغییر آدرس در این شرکت، مجمع عمومی فوق العاده جلسه ای را تشکیل می دهد و صورتجلسه مربوط به موضوع را تنظیم می نماید که تمام اعضای شرکت با قید کردن مقدار سهام خود باید آن را به امضاء برسانند. برای تنظیم این صورتجلسه و آگاهی از چگونگی کار در این مورد، با موسسه ثبت شرکت کیا در تماس باشید.
آدرس: تهران، میدان ونک، خیابان ولیعصر شمالی، کوچه شریفی، پلاک ۵۵، واحد 13
تلفن: 88888273-021
سایت: https://kiasabt.com
ایمیل: info@kiasabt.com